Zwrot kosztów

Zwrot kosztów, stanowiska pracy dla niepełnosprawnych. PFRON
  • Zwrotu kosztów do 44270 zł nowo utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
  • Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, a rodzaj schorzenia

Dofinansowania

Dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych
  • Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, do wysokości 90% brutto
  • Dofinansowanie do składek na ubezpieczenie społeczne tych pracowników
  • Indywidualne programy rehabilitacji

Pozytywny wizerunek

Pozytywny wizerunek, minimalizacja kosztów PFRON
  • Kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, zwiększając wrażliwość społeczną
  • Optymalizacja polityki kadrowej
  • Minimalizacja kosztów Firmy związanych z odprowadzaniem składek PFRON